ΑΛΩΝΙΣΤΗΣ

Ονομάζεται αυτός που διαχωρίζει το σπόρο απ'το άχυρο των δημητριακών σ' ένα ορισμένο χώρο, το αλώνι. Το αλώνι είναι ένας κυκλικός και επίπεδος χώρος. Στο κέντρο του στήνεται ο πάσσαλος, που κρατά το σκοινί, με το οποίο είναι δεμένα τα ζώα (βόδια ή άλογα), που κινούνται κυκλικά. Έτσι ξεχώριζαν το χρήσιμο σπόρο από αυτόν που δεν τους χρειάζονταν κι έφτιαχναν το αλεύρι, το ψωμί κ.α.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βολόσυρος (επίπεδη ή κυλινδρική ξύλινη κατασκευή την οποία σέρνουν τα ζώα), θρινάκι [εργαλείο με το οποίο σηκώνουν ψηλά το αλώνισμα και διαχωρίζουν το σπόρο απ' το άχυρο (λίχνισμα)]

aloni2.jpg
alwnistis.gif

<---ΠΙΣΩ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License