ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

Εσείς, ομάδα τρίτη, θα αναλάβετε να μιμηθείτε το επάγγελμα του Τσαγκάρη. Κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να κάνει και κάτι διαφορετικό για να συμμετάσχουν όλοι!!!

Να έχετε στο μυαλό σας οτι ο Τσαγκάρης χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία και κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Σκοπός είναι να βρουν οι άλλες δυο ομάδες ποιο επάγγελμα μιμείστε. Καλή διασκέδαση!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License