ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

Εσείς, ομάδα δεύτερη, θα αναλάβετε να μιμηθείτε το επάγγελμα του Αλωνιστή. Κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να κάνει και κάτι διαφορετικό για να συμμετάσχουν όλοι!!!

Να έχετε στο μυαλό σας οτι ο Αλωνιστής εκτός απο τα ζώα του, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία και κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Σκοπός είναι να βρουν οι άλλες δυο ομάδες ποιο επάγγελμα μιμείστε. Καλή διασκέδαση!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License