ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΣ

2. ΤΕΛΑΛΗΣ

3. ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ

4. ΦΤΥΑΡΙ

5. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

6. ΛΙΜΑ

7. ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΨΑΘΑ

2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

3. ΜΙΤΑΤΟ

4. ΣΦΥΡΙ

5. ΡΑΣΠΑ

6. ΜΥΛΩΝΑΣ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License