ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΣ

Αυτός που κατασκεύζε μουσικά όργανα για παραγωγή ήχου είτε για προσωπική χρήση είτε για πώληση. Τα έφτιαχνε με ξύλο (μαύρη μουρνιά, καρυδιά, ασφένδαμος, κατράνι), στριφτάλια (κλειδιά), χορδές (μεταλλικές ή πλαστικές) και λούστρο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: κορδέλλα και πλάνη (για την κοπή και την πρώτη μορφοποίηση του ξύλου), μικροεργαλεία όπως σγρόμπιες, ξύστρες, γυαλόχαρτο κ.λ.π.

organopoios-lura.jpg

<---ΠΙΣΩ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License