ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
proektaseis1.jpg
proektases2.jpg

Γενικά, η τεχνολογία έχει επηρεάσει θετικά την ζωή του ανθρώπου σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.

Οι παρακάτω εικόνες, μπορεί να σας βοηθήσουν να διακρίνετε μερικά από αυτά.

proektaseis3.jpg

Σκεφτείτε κι αναζητήστε κι άλλα προβλήματα που έχει προκαλέσει η λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους. Καταγράψτε τις ιδέες σας και παρουσιάστε τις στην τάξη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License