ΠΗΓΕΣ

http://www.youtube.gr

http://www.google.gr

Γλώσσα Β' Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή

Χατζηκοκολάκη Σ., (2004), Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια, Εκδόσεις Κέδρος

Έκθεση ανδρικών παραδοσιακών επαγγελμάτων, ΚΑΠΗ Δήμου Αρχανών (1998)

Δαφέρμος Α., Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται, Ρέθυμνο 2007

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License