ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε απο τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης, Δαφέρμου Αφροδίτη (4860), Σαλούστρου Ευαγγελία (4993) και Φασουλά Αναστασία (4878), στα πλαίσια του σεμιναρίου Γ03Σ10- "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη" , κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Βασίλη Μακράκη και με την υποστήριξη του κ. Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License