ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ
cartoon_girl_25674146_std.jpg

Τώρα ετοιμαστείτε να γίνετε μικροί ερευνητές!!! Καθένας απο εσάς θα αναλάβει να πάρει συνέντευξη από κάποιο ηλικιωμένο μέλος του κοντινού του περιβάλλοντος, με θέμα τα παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα. Θα προσπαθήσετε δηλαδή να συγκεντρώσετε πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα, (ίσως και για κάποια που δεν αναφέρονται στη θεωρία σας) και αφού τις καταγράψετε θα τις παρουσιάσετε στην τάξη. Καλή επιτυχία!!!

cartoon_boy_25674847_std.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License