ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια του σεμιναρίου Γ03Σ10 - "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη" με διδάσκοντα το Βασίλη Μακράκη, καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Β' τάξης Δημοτικού. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος του οποίου πραγματεύεται.

eisagwgi1.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License